Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (G.V.)

21/09/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb coneixements de nivell B1

Objectius: Activar els coneixements ja adquirits de la llengua, millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica.

Continguts:

Els següents continguts temàtics s’adaptaran al nivell del curs:

- Identificació personal: dades personals necessàries per a identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.
- Habitatge, llar i entorn: l’habitatge. En aquest nivell es poden incloure temes sobre la flora i fauna de l’entorn.
- Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.
- Viatges: transport privat i públic.
- Relacions humanes i socials.
- Salut: física i mental.
- Educació.
- Compres i activitats comercials.
- Alimentació i dietes.
- Béns i serveis: transports, hospitals, etc.
- Llengua i comunicació.
- Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.
- Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 15 persones

Lloc: HD0114AL (FCS)

Calendari: Del 19 de setembre al 26 de d’octubre de 2016

Setembre: 19, 21,26,28,
Octubre: 3,5, 17,19, 24,26

Dies: Dilluns i dimecres

Horari: de 13,30h a 15h

Professorat: Mark Oxley

Termini d’inscripció: del 8 al 17 d’abril de 2016

Nou Termini d'inscripció: del 20 de maig al 5 de setembre de 2016

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans