Registre telemàtic, accés i funcionalitats

20/07/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal dels centres, departaments i serveis.

Objectius: Familiaritzar-se amb l´ús del registre telemàtic (procediments, accés, tramitacions).

Continguts:

- Registre telemàtic de la Universitat Jaume I (Registre d’entrada per servei, permisos, registre d’entrada personal).

- Catàleg de procediments.

Durada:  2 hores.

Participants: màxim 50 inscripcions.  

Lloc: Sala de premsa, Edifici de Rectorat (RR0029SP).

Calendari: dijous 15 de setembre de 2016.

Horari: 13 a 15 hores.

Professorat: F. Xavier Garcia Belmonte (Registre General).

Termini d’inscripció: del 21 de juliol al 5 de setembre de 2016.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans