Taller de muntatge i introducció al funcionament d'impressores 3D

25/07/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal dels laboratoris del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció i del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.

Objectius:

- Conèixer els aspectes mecànics i de control de la impressora 3D.

- Conèixer les eines de software necessàries per tal de imprimir models dissenyats  amb programes CAD.

Continguts:

- Introducció a la impressió 3D: Historia. Evolució i tecnologies. Fabricació per filament fos. Projecte RepRap.

- Muntatge de la estructura: Eixos X, Y i Z. Electrònica i mecànica. Extrusor.

- Posada en marxa i calibració: descarrega del firmware: Sprinter i Marlin. Calibració inicial dels eixos X, Y i Z i extrusor. Nivellat de llit calent. Primera impressió.

- Cadena d'eines i paràmetres: Obtenció de models 3D. Laminadors.

- Manteniment: recomanacions de manteniment. Canvi i neteja de l’extrusor. Substitució i calibrat de controladors de motors.

- Recursos addicionals: comparativa de materials. Problemes freqüents. Servidors de impressió.

Durada: 5 hores.

Participants: màxim 15 persones.

Lloc: Seminari (TC2306DS) Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció.

Calendari: 19 de setembre.

Horari: de 9 a 14 hores.

Professorat: Membres de l’associació engiOn.

Termini d’inscripció: del 25 de juliol al 7 de setembre de 2016.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans