Funcionament i gestió del Servei d'esports

05/09/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei d’Esports.

Objectius:

- Establir i conèixer els criteris d'informació als usuaris en el curs 2016-2017.

- Anàlisi de les millores i canvis informàtics per a les inscripcions, reserves, devolucions, competicions i cursos.

- Anàlisi dels nous formats de lligues i la informació per a donar als usuaris.

- Anàlisi de la pàgina web i els seus continguts per a la informació a usuaris i usuàries del Servei d'esports.

- Establiment de millores en la comunicació interna del Servei d'esports i protocols d'actuació.

Continguts:

- Activitats esportives: inscripcions, abonaments i targeta esportiva.

- Competicions: lligues internes i externes.

- Instal·lacions esportives: equipaments, reserves i agenda.

- Formació: cursos i pagina web.

- Protocols d’actuació i activitats extraordinàries.

Durada: 7 hores.

Lloc: Servei d’esports.

Calendari: dijous 1 de setembre de 2016.

Horari: de 8 a 15 hores.

Professorat: Clemente Miró, Pilar Marin, Ricardo Martí, Carlos Porcar, Noemí Bachero i Carlos Hernando (Servei d’esports).

Termini d’inscripció: del 15 al 22 de juliol de 2016.

Avaluació: Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans