Normativa i gestió econòmica dels màsters universitaris als centres de la Universitat Jaume I

29/09/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: Dirigit al PAS dels centres.

Objectius:

- Conèixer l'estructura dels estudis de postgrau a l'UJI.

- Conèixer la normativa específica que aplica als màsters universitaris de l'UJI.

- Analitzar els aspectes de disseny i gestió de màsters més directament relacionats amb la seva gestió econòmica.

- Comprendre com pressupostar el diferents projectes de màster a l’UJI i consultar liquidacions.

- Conèixer els diferents tipus de documents que es realitzen en GRE segons el tipus de despesa (despesa de viatge, dietes, assistències i altres despeses associades a la gestió econòmica dels màsters).

Continguts:

- Estructura dels estudis de postgrau a l'UJI.

- Normativa específica relacionada amb els màsters universitaris.

- Disseny i gestió del estudis de màsters universitaris i el seu finançament.

- La gestió econòmica dels màsters universitaris a l’UJI.

- Pressupost, consulta en IGLU i en GRE.

- Assistències, despeses de locomoció: registre en GRE.

- Altres despeses i registre en GRE.

Durada: 4,5 hores.

Calendari: 20, 27 i 29 de setembre de 2016.

Dies: dimarts i dijous.

Horari: de 13 a 14,30 hores.

Participants: mínim 10 i màxim  20 persones.

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Edifici d'ampliació de la Biblioteca).

Professorat: Victor Viciano (Servei de Gestió Econòmica) i Joaquim Beltran (Vicerectorat d'Estudis).

Termini d’inscripció: del 18 de juliol al 8 de setembre de 2016.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans