Taller d'indicadors per a la millora de la gestió universitària

15/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI, amb preferència del personal implicat en el disseny d'indicadors per a la millora de la prestació de serveis de la unitat/servei.

Objectius:
Conèixer les distintes eines de millora de la productivitat i de la qualitat en els serveis de gestió universitària.
Aprofundir en el disseny dels sistemes de mesurament de la gestió universitària.
Benchmarking o comparativa interserveis de gestió.
Disseny d'indicadors de procés individuals i per grups.
Equilibrar el conjunt d'indicadors del servei per a la millora contínua.

Continguts:
Indicadors en el sistema de garantia de qualitat (AUDIT) i cartes de serveis.
Indicadors en el pla estratègic de serveis i l'expedient de productivitat del PAS.
Aplicació d'indicadors en altres serveis de gestió universitària.
Catàlegs d'indicadors per tipus: individuals o grupals; qualitat o productivitat;  procés o resultat; financers o no financers.

Durada: 4,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD 1016 AA (ESTCE)

Calendari: 7, 14 i 21 de maig

Dies: dimecres

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Mariola Belloso i José Ramón Segarra (OPAQ)

Termini d’inscripció: del 21 de març al 11 d’abril de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.