Aplicacions informàtiques per a la introducció de formació externa i de TFG i TFM

23/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal d’administració dels departaments

Objectius:

Conèixer el procediment per a registrar i validar la formació externa de caràcter docent rebuda pel PDI del departament.

Conèixer el procediment per a registrar el TFG i TFM del PDI del departament.

Continguts:
Aplicació informàtica per a registrar i validar formació externa de caràcter docent
Aplicació informàtica para registrar los TFG i TFM
Utilitat i importància de ambdues tipus d‘informació en els programes de qualitat de l’UJI

Durada: 1,5 hores

Calendari: divendres 13 de juny de 2014

Horari: de 11 a 12,30 hores

Lloc: HA1008AA (Facultat de Ciències Humanes i Socials)

Professorat: Cristina Garcia Gas (OPAQ)

Termini d’inscripció: del 6 al 11 de juny de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans