Responsabilitat social universitària: posem en pràctica la gestió

15/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius
• Reflexionar sobre el impacte de l’activitat universitària en l’entorn social i natural. Reducció d’impactes negatius sobre els distints grups d’interès.
• Fomentar en la comunitat universitària la cultura de la transparència i la sostenibilitat.
• Conèixer les conseqüències ambientals de l’activitat universitària.
• Crear un fòrum de reflexió i debat universitari, amb projecció a la resta de la societat, sobre els problemes actuals mediambientals i socials i la incidència en la vida quotidiana.
• Aconseguir la participació i implicació del personal d’administració i serveis de l’UJI a promoure la sostenibilitat.

Continguts:
• Concepte de responsabilitat social, sostenibilitat i desenvolupament sostenible.
• Gestió d’impactes. Estratègies per a reduir els impactes negatius de l’activitat universitària.
• Eines virtuals en la gestió.
• Ecoeficiència en el processos de gestió.
• Gestió de grups d’interès. Eines per a la identificació i gestió. Transparència i diàleg.
• Eines per a la planificació i control d’objectius de sostenibilitat.
• Codis ètics i deontològics.

Durada: 12 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: FF 0102 AA (Centre de Postgrau)

Calendari:
Maig, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres  i Juana María Rivera Lirio (Departament de Finances i Comptabilitat)

Termini d’inscripció: del 24 de febrer al 25 d’abril de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans