Aspectes pràctics de l'estructura i organització administrativa de les universitats públiques (G.V.)

15/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Aprofundir en el coneixement pràctic de l’organització i estructura universitària.

Continguts
L'estructura i organització de les administracions públiques.
Règim jurídic general dels òrgans administratius.
L'organització de les universitats públiques.
L'estructura de les universitats públiques.
Els òrgans de govern i representació de les universitats públiques.

Durada: 12 hores

Participants: mínim 10 i màxim  25  persones

Lloc: TD 1015 AA (ESTCE)

Calendari: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de maig

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Vicente Mora Martínez (Assessoria Jurídica)

Termini d’inscripció: del 21 de gener al 14 d'abril de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans