Planificació estratègica per a models i projectes culturals

23/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del SASC

Objectius:

 • Conèixer recursos i estratègies per a elaborar un model cultural.
 • Construir un model cultural consensuat.
 • Alinear el Model Cultural del SASC amb el Plans Estratègic de la Universitat.
 • Redefinir un Plans Estratègic SASC coherent amb el model cultural del Servici.
 • Treballar el Model Cultural SASC, per a definir un projecte cultural.

Continguts:

 1. Posada al dia de la funció i la forma de la Gestió Cultural en l'Era Digital
 2. Claus vigents del procés: agitació sociocultural, gestió de la participació i identificació correcta de les necessitats culturals.
 3. Cadena de valor d'un projecte cultural des de la seqüència d'intervenció i des dels processos de producció.
 4. Projectes culturals amb sentit en estratègies amb sentit. Planificar els processos de canvi.
 5. Processos d'implicació en la construcció compartida.
 6. Exercici d'aplicació per a la construcció del model cultural del SASC, per a la redefinició del Pla Estratègic del SASC i del seu projecte cultural.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 15 persones

Lloc: Sala de formació del SASC. GG3004SR.

Calendari i horari:

Dia 13 de maig, de 15 a 20 h.
Dia 14 de maig, de 9 a 14 h.
Dia 21 de maig, de 15 a 20 h.

Professorat: David Hernández Montesinos (Consultor en cultura i comunicació)

Termini d’inscripció: del 11 d’abril al 5 de maig de 2014

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans