Els MOOC: una oportunitat per a la biblioteca i la Universitat (G.V.)

15/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de Biblioteca

Objectius
Conèixer l’evolució dels MOOC com a espais d’aprenentatge.
Conèixer les plataformes que actualment són més actives.
Aportar la visió dels diferents perfils professionals que intervenen en la creació i en la gestió dels MOOC.
Apuntar les tendències de futur.

Continguts
Mòdul I: Conceptes i funcionalitats dels MOOC
Mòdul II: Tecnologia a aplicar
Mòdul III: Serveis en base als MOOC per al professorat i investigadors.

Durada: 15 hores (12 hores presencials i 3 hores de treball autònom)

Participants: mínim 15 i màxim 25 persones

Lloc: Aula de formació de la Biblioteca

Calendari: febrer: 26; març: 12 i 13

Horari: de 16 a 20 hores

Professorat: Teresa Sancho (Universitat Oberta de Catalunya), Mercé Gisbert (Universitat Rovira i Virgili)i Amanda Marín (Universitat de Barcelona)

Termini d’inscripció: del 21 de gener al 14 de febrer de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans