Google Drive (amb Google Docs)

24/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

Fomentar i facilitar una nova manera col·laborativa de treballar, introduint-ne les possibilitats principals i les tècniques bàsiques,  i posant èmfasi en aquells aspectes que siguen diferents de les aplicacions d’escriptori ja conegudes i, especialment en aquells que proporcionen un valor afegit.

Continguts:
1.La pàgina d'inici de Google Drive Entrada en Google Drive
La llista de documents
Crear documents nous i penjar documents Els tipus de documents compatibles


2.Documents de text Edició i formatatge de text: la barra d’eines
Formatatge de document: capçaleres i peus de pàgina, taula de continguts...
Inserció d'elements: enllaços, taules, notes al peu, gràfics i imatges...
Eines Correcció ortogràfica 
Traducció automàtica
OCR
Historial de canvis


3.Fulls de càlcul Edició de fulls de càlcul: files, columnes, cel·les...
Formats de cel·les
Fòrmules i funcions
Gràfics
Formularis: creació de formularis i recollida de dades

4.Presentacions Inserir elements: text, imatges, formes, vídeo
Organitzar i suprimir diapositives
Fons i temes
Notes del professor
Reproducció de la presentació
Xat durant la presentació

5.Organitzar-se Buscar i trobar documents
Classificar en carpetes o col·leccions

6.Exportar Baixar documents a l'ordinador Formats: Office, OpenDocument, RTF, PDF...

Exportació en massa

7.Col·laborar i compartir Enviar un document per correu
Publicar un document com a pàgina web
Compartir un document amb altres usuaris Permisos d’accés: visualitzar, comentar o editar
Historial de canvis
Col·laboració en temps real
Xat en documents
Comentaris i debats en els documents

Durada: 8 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: Aula TD0107AI (ESTCE)

Calendari: 5, 12, 19 i 26 de febrer

Dies: dimarts

Horari: de 15,30 a 17,30 hores

Professorat: Dolores María Orenga Suliano (Servei d'Informàtica)

Termini d’inscripció: del 10 al 28 de gener de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

r presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans