Curs d'explotació de base de dades: Oracle Discoverer. Nivell usuari

24/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei de Publicacions i Comunicacions i Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques, Servei de Llengües i Terminologia.

Objectius:
Introducció en el coneixement d’Oracle Discoverer, una eina molt potent per a l’extracció d’informació de les bases de dades de la Universitat.

Continguts:
Introducció a Oracle Discoverer.
Part genèrica:
Estructura de l’eina, entorn de l’eina, llibres de treball, format de dades, condicions, càlculs, totals, percentatges, excepcions, paràmetres, exportar dades, compartir un llibre de treball.
Part especifica:
Diagrames de dades específiques, conceptes avançats, subconsultes, solució de problemes.

Durada: 18 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari
Part General
Febrer: 4, 6 , 11, 13, 18, 20, 25, 27.
  
Part Específica
Grup 1: Març, 11, 13, 22 i 26.
Grup 2: Març, 12, 15, 21 i 27.
Grup 3: Març, 14, 20, 25 i 28.

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Antonio Berbel (Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica) i Jose Ramón Ferrer (Servei d'Informàtica)

Termini d’inscripció: del 19 de desembre de 2012 al 14 de gener de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Nota: es podrà modificar el calendari de la part especifica en cas de distribuir als inscrits en mes d’un grup.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans