Curs d'anglès de nivell B2.1 Upper-Intermediate

05/11/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS amb coneixements de nivell B1.2 Intermediate o equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/telle11.pdf). Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 16 de gener de 2013, de 13:30 a 15 hores, lloc de realització de la prova: CAL

Objectius:

Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Continguts:

Trobareu els continguts del curs en la següent adreça electrònica:
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ar/ang/ocame/b2-1.html#co

Durada: 70 hores (presencials: 50 h, grup de conversa: 10 h, CAL/Aula Virtual: 10 h).Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc: HA1209AA (FCHS)

Calendari

Del 23 de gener al 5 de juny de 2013.

Gener: 23, 28 i 30.
Febrer: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27.
Març: 11, 13, 20, 25 i 27.
Abril: 10, 15, 17, 22, 24 i 29.
Maig: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27,29

Juny: 3, 5 i 10.

Dies: Dilluns i dimecres.

Horari: De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Patricia Maestro Bayarri (Dep. d’Estudis Anglesos)

Grups de conversa: Dimarts o dijous (a partir de les 15 h).

Termini d’inscripció: de l’11 al 21 de desembre de 2012

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans