Curs d'anglès de nivell B1.1 Lower-Intermediate (primera part)

22/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris:

PAS amb coneixements de nivell A2 Upper-Elementary o equivalent d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/telle11.pdf). Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 16 de gener de 2013, de 13:30 a 15 hores, lloc de realització de la prova: CAL

Objectius

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

Continguts

Trobareu els continguts del curs en la següent adreça electrònica:
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/adf/ar/ang/ocame/b1-1.html#co

Durada

70 hores (presencials: 50 h, grup de conversa: 10 h, CAL/Aula Virtual: 10 h).

Participants: mínim 12 i màxim 25 persones

Lloc: TD2103AA (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)

Calendari:

Del 22 de gener al 30 de maig de 2013.

Gener: 22, 24, 29 i 31.
Febrer: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28.
Març: 12, 14, 21, 26 i 28.
Abril: 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30.
Maig: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30.

Dies

Dimarts i dijous. 

Horari

De 13.30 h a 15 h.

Professorat: Isabel Bovea Menero (Dep. d'Estudis Anglesos)

Grups de conversa

Dilluns o dimecres (a partir de les 15 h).

Termini d’inscripció: de l’11 al 21 de desembre de 2012

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans