22/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del serveis que atenen al públic

Objectius:

Desenvolupar habilitats i competències d’atenció a la comunitat universitària (alumnat, PDI i PAS) per a millorar la satisfacció de l’usuari amb el servei ofert.

Proporcionar tècniques i eines per a millorar les relacions entre el PAS i la resta de comunitat universitària, dotar d’habilitats de comunicació, conèixer com atendre l’usuari de manera correcta i com afrontar les queixes i reclamacions que es puguen plantejar.

Continguts:

Descobrir i comprendre les necessitats dels usuaris.

El procés de comunicació interpersonal.

  • Comunicació i imatge de la Universitat.
  • Retroalimentació com a element clau d’una bona comunicació.

Habilitats comunicatives.

  • El significat de la paraula i les accions.
  • Saber preguntar i respondre.
  • L’escolta activa.
  • L’assertivitat.

Mitjans per a una òptima atenció a la comunitat universitària.

  • Comunicació oral.
  • Comunicació escrita.
  • Comunicació telefònica.

Tractament de situacions conflictives.

Tipologia d’usuaris i com fer front a les seues demandes.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 15 persones

Lloc: FF0205AA (Centre de Postgrau)

Calendari

18, 20, 25 de febrer
11, 13, 20, 25 de març
10, 15, 17 d'abril

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Mercedes Ventura Campos (Equip Wont)

Termini d’inscripció: del 17 de gener al 8 de febrer de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans