Formació bàsica en matèria d'igualtat de dones i homes (1ra edició)

14/11/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

Conèixer els continguts basics sobre gènere i igualtat efectiva entre dones i homes i estratègies d’implementació de les polítiques d’igualtat: legislatives, accions positives i mainstreaming de gènere.

Continguts:

    Les conseqüències de la desigualtat entre dones i homes a la nostra universitat.
    Criteris normatius en matèria d’igualtat a l’àmbit universitari.
    Estratègies per a l’aplicació de la igualtat en els processos d’administració i serves de l’UJI.

Durada: 4,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD 1015 AA (ESTCE)

Calendari: 20, 22 i 27 de febrer de 2012

Horari: de 13,30 a 15  hores

Professorat: Personal de la Unitat d’Igualtat

Termini d’inscripció: del 31 de gener al 13 de febrer de 2012

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans