Oracle Discoverer aplicat al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

27/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

Objectius

Els objectius del curs són continuar l’aprenentatge de l’alumnat en l’ús de l’eina Oracle Discoverer, de forma que puga aprofundir en el coneixent de l’estructura de les dades del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, i els puga aplicar al seu treball diari. Al final del curs, l’alumnat ha de poder ser independent a l’hora de crear consultes senzilles de les dades relacionades amb el seu lloc de treball.

Continguts

  • Introducció i repàs de funcionalitats
  • Blocs temàtics
  • 1r i 2n cicle, graus i estudis propis
  • Màsters oficials, màsters propis i cursos d’especialització
  • Doctorat – RD 778, 56 i 1393
  • Títols
  • Convalidacions, reconeixements i notificacions (1r i 2n cicle, graus i màsters)
  • Beques
  • Beques de col·laboració

Durada: 12 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari:

Març, dies, 6, 8, 20, 22, 26 i 27
Abril, dies, 3 i 4

Horari: de 13.30 a 15 hores

Professorat: Jose Ramón Ferrer Querol (Servei de Informatica)

Termini d’inscripció: del 27 de febrer al 2 de març de 2012

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans