Actualització de coneixements de Microsoft Word 2010

04/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI. Al ser un curs d’actualització es requereix un nivell usuari en versions anteriors del Word.

Objectius:

    Identificar els nous elements de la interfície del programa i les noves funcionalitats
    Utilitzar amb desimboltura els elements de la interfície: Finestres, documents, quadres de diàleg...
    Identificar els distints elements: Pàgines, paràgrafs, paraules...
    Identificar els distints nivells de formatat dins d’un document: Pàgina, paràgraf...
    Obrir, guardar, tancar documents i en altres formats

Continguts:

    Els elements de la finestra.
    Canvi en la filosofia de treball.
    Identificació de les diferencies.
    La interfície: la finestra del programa, l’àrea de treball
    Formatació: format de caràcter, format de paràgraf, format de pàgina
    Taules i columnes
    Eines de correcció
    Imprimir
    Compartir informació
    Compatibilitat amb altres versions

Durada: 10 hores

Participants: mínim 8 i màxim 20 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari: Novembre, dies, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 13:30 a 15 hores (dia 30 de novembre prova final de 13:30 a 14:30))

Professorat: Marcelo Moreno Molina (Servei d’informàtica)

Termini d’inscripció: del 7 d'octubre al 2 de novembre de 2011

Avaluació: Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans