Curs de dubtes lingüístics: català ↔ espanyol

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: semipresencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:
Curs teoricopràctic per a la resolució dels dubtes lingüístics més habituals de la comunitat universitària per a una comunicació adequada, correcta i eficaç. L’objectiu principal del curs és facilitar les eines lingüístiques necessàries per a una presentació correcta de textos de comunicació universitaris, a partir de l’anàlisi d’incorreccions, inadequacions i errades lingüístiques reals trobades en missatges electrònics, en la retolació, en cartells que s’exposen als taulers d’anuncis i al web, en díptics… en textos elaborats per la comunitat universitària de l’UJI, en general.

Continguts:

    El disseny dels documents de comunicació universitària.
    Qüestions gràfiques i gramaticals.
    Qüestions d'estil.
    Taller pràctic.

Durada: 30 hores( 20 hores presencials i 10 hores de treball autonom)

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD1017AA (ESTCE)

Calendari: Del 25 d’octubre al 15 de desembre de 2011.

Octubre, dies, 25 i 27
Novembre, dies, 3,8, 10,15,17,22,24 i 29
Desembre, dies, 1, 13 i 15

Dies: Dimarts i dijous.

Horari: De 8 h a 9.30 h.

Termini d’inscripció: Del 4 de juliol al 18 d’octubre de 2011.

Professora: Carmina Ribés Falcó (Servei de Llengües i Terminologia).

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final i/o entregar un dossier de practiques. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans