03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: personal del deganat de ciències de la salut

Objectius: Conèixer el funcionament bàsic de les Apps de Google: docs, calendar i gmail i les seues possibilitats per a treballar amb documents

Continguts:

Google:

    Gmail:
    Què és Gmail.
    La pàgina d'inici
    Buscar missatges
    Enviar correu
    Filtres
    Contactes
    Xat
    
    Google Calendar:
    Què és Calendar
    La pàgina d’inici de Calendar
    Esdeveniments
    Calendaris
    Tasques
    
    Google Docs:
    Què és Google Docs
    La pàgina d'inici de Google Docs
    Documents de text
    Fulls de càlcul
    Presentacions
    Organitzar-se
    Exportar
    Col·laborar i compartir

Durada: 9 hores.

Lloc: HD0235DS (FCS)

Calendari: 11, 14 i 16 de noviembre de 10 a13 horas

Horari: 10:00 a 13:00

Professorat: Dolores Mª Orenga

Termini d’inscripció: del 7 al 9 de novembre de 2011

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans