Formació bàsica en matèria d'igualtat de dones i homes (2a edició)

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei de Comunicació i Publicacions, Servei de Gestió de Docencia i Estudiants i Servei de Recursos Humans

Objectius: Coneixer els continguts basics sobre gènere i igualtat efectiva entre dones i homes i estratègies d’implementació de les polítiques d’igualtat: legislatives, accions positives i mainstreaming de gènere.

Continguts:

    Les conseqüències de la desigualtat entre dones i homes a la nostra universitat.
    Criteris normatius en matèria d’igualtat a l’àmbit universitari.
    Estratègies per a l’aplicació de la igualtat en els processos d’administració i serves de l’UJI.

Durada: 4,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD2203AA (ESTCE)

Calendari: 18, 20 i 25 d’octubre de 2011

Horari: de 13:30 a 15:00 hores

Professorat: Raül Beltran Benages (Fundació Isonomía).

Termini d’inscripció: del 18 de març al 15 de setembre de 2011

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans