La igualtat com a criteri de qualitat en els processos d'administració i serveis (Introducció) - Anul·lat

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius:

    Potenciar actituds i aptituds per al foment de la igualtat i la deconstrucció dels estereotips sexistes.
    Promoure una mirada crítica sobre les relacions entre homes i dones i la seua participació en diferents àmbits de la societat.
    Aportar claus, instruments i conceptes que puguen permetre la implementació del mainstreaming de gènere i de la normativa vigent en els processos d’administració i serveis dins l’UJI (mesures, plans, polítiques, projectes, ...).
    Disposar de ferramentes per a afrontar els canvis legislatius i estratègics, que s’estan produint en matèria d’igualtat entre dones i homes, amb la finalitat de facilitar la implementació de la igualtat de gènere com a transversal per a millorar la vida de les     persones en general i de les dones en particular.
    Disposar de criteris bàsics per a realitzar anàlisis de gènere i identificar situacions de discriminació en aquest camp.
    Reflexió sobre el sexisme al llenguatge.
    Aproximació a alternatives per a fer un ús inclusiu del llenguatge.

Continguts:

Els continguts del curs, tenint en compte sempre la transversalitat de gènere i la posterior posada en pràctica, són:

    Conceptes bàsics sobre el gènere i la igualtat d’oportunitats i de tracte de dones i homes.
    Principis estratègics per a la implementació de la igualtat.
    Mecanismes per a un ús no sexista del llenguatge.

Durada: 4,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc: TD1016AA (ESTCE)

Calendari: novembre, dies, 14, 16 i 21

Horari: de 13,30 a 15 hores

Dies: dilluns i dimecres

Professorat: Gemma Escrig i Anna Sales (Fundació Isonomía).

Termini d’inscripció: del 11 d’octubre al 8 de novembre de 2011

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans