Introducció i ús de JIRA i GreenHopper

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del Servei de Informàtica

Objectius:

    Conèixer els conceptes fonamentals de l’eina.
    Comprendre el funcionament de JIRA i GreenHopper des de la perspectiva d’un tècnic.
    Aprendre a utilitzar eficaçment i eficientment les opcions que JIRA i GreenHopper ofereixen.

Continguts:

    Introducció i conceptes bàsics de JIRA.
    Configuració d’un projecte.
    Creació d’incidències.
    Transicions d’estat: els workflows.
    Cerques i filtres.
    Introducció a JQL.
    Ús de GreenHopper i les seves pissarres.
    Dubtes i preguntes.
    

Durada: 8 hores

Participants: mínim 10  i màxim  25  persones

Lloc: Aula de Matricula (Sala B 2005SM) (Infocampus)

Calendari: 12 i 13 de desembre 2011

Horari: de 10 a 14 hores

Professorat: Álvaro Sánchez-Mariscal (Salenda)

Termini d’inscripció: del 2 al 7 de desembre de 2011

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans