03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de l'Oficina de Relacions Internacionals. Per a qualsevol servei on és tracte amb estudiantat estranger.

Objectius:

    Comprendre el paper de la cultura en els models de comunicació verbals i no verbals
    Reconèixer les principals variables contextuals i culturals que influeixen en la comunicació
    Comprendre la complexitat i varietat d’estils comunicatius que caracteritzen a les diferents cultures
    Familiaritzar-se amb les normes, rituals i tabús d'altres cultures
    Reconèixer alguns dels obstacles que s'interposen en la comunicació intercultural (malentesos, estereotips)
    Incrementar la sensibilitat cap a la comunicació amb persones de cultures diferents
    Aconseguir una millor competència comunicativa intercultural.

Continguts: El curs es presenta com una introducció a la comunicació intercultural des d’una perspectiva sociopragmàtica, basada en l’anàlisi de les variacions i els potencials problemes que poden trobar-se en la conversació entre membres de cultures diferents. En el seu desenvolupament, s’abordarà l'impacte de la cultura en l’aprenentatge d’estils comunicatius diferents, els marcadors identitaris tant verbals com no verbals, les estratègies per al desenvolupament de les interaccions, les concepcions culturals de la relació interpersonal i la cortesia, etc.

Durada: 8 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: Seminari 207 (FCJE)

Calendari: 13,14,15,19 i 20 de desembre.

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: José Luis Blas Arroyo, Dept. De Filologia i Cultures Europees

Termini d'inscripció: del 21 de març al 16 de maig de 2011

Nou termini de inscripció: del 8 al 30 de novembre de 2011

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d'apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans