Formació del PAS per al primer trimestre. 2011 VI Pla de formació del personal d'administració i serveis (2010-2012)

04/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana per a l'any 2011 (DOGV 17/01/2011).

Cursos que oferim
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans