Formació del PAS per al tercer trimestre. Any 2010 VI Pla de formació del personal d'administració i serveis (2010-2012)

31/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2010 (DOGV 26/01/2010).

Cursos que oferim
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans