Arquitectura i disseny d'un entorn de desenvolupament

11/02/2015 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de l’escala informàtica: CENT, SCP, SI,GPPT i Tècnics de departament.

Objectius: Conèixer els nous conceptes de tecnologies aplicades al desenvolupament. Per que fan falta, quines opcions hi han i per a que serveixen.

Continguts:

    Paradigmes dels entorns de desenvolupament actuals.
    Metodologies de desenvolupament: clàssiques vs àgils.
    Eines de documentació i gestió del coneixement: Wiki i DocBook.
    Sistemes de control de versions: Subversió i Mercurial.
    Eines de construcció: Ant i Maven.
    Integració contínua: Hudson.
    Gestió de projectes i incidències: Bugzilla i JIRA.
    Probes unitàries del software: Selenium i jUnit.
    Repositori de components: Nexus i Artifactory 10. Assegurament de la qualitat: Sonar (anàlisis estàtic i dinàmic del codi).
    IDE para el desenvolupament de aplicacions: Eclipse. Connexió amb els distints elements de la arquitectura.
    Requeriments i arquitectura d’un entorn de desenvolupament. Estàndards de desenvolupament.

Durada: 2 hores.

Lloc: Sala de Juntes Arcadi Garcia Sanz (FCJE).

Calendari: divendres 30 d'abril.

Horari: 9 a 11 hores.

Professorat: Jose P. Gumbau i Ricardo Borillo.

Termini d'inscripció: de l’1 al 22 d’abril de 2010.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans