11/02/2015 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial.

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de SGDE i USE.

Objectius: Aquest curs té com objectiu analitzar la normativa estatal reguladora del reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments de Grau i Postgrau, així com la via específica d’accés a la Universitat per a estudiantes amb 30 ECTS reconeguts en la titulació a la qual accedeixin.

El curs tindrà una orientació pràctica amb la finalitat de que els assistents puguin plantejar els seus dubtes i debatre les diferents mesures o solucions adoptades. Per això, en cada apartat, després d’analitzar la normativa general, s’analitzaran exemples i situacions pràctiques concretes, així com la normativa i/o solucions adoptades per la Universitat Carlos III de Madrid en els dos anys d’implantació dels estudis de Grau.

Continguts:

    El reconeixement i la transferència de crèdits en els estudis de Grau i de Postgrau: Normativa general. Normes específiques i solucions adoptades per la Universitat Carlos III de Madrid.
        Els processos de reconeixement i transferència.
        Reconeixement de crèdits per a estudiants que han passat al Grau des de les antigues titulacions. Taules d’equivalències.
        Reconeixement de formació bàsica de branca.
        Reconeixement d'altres crèdits.
        Reconeixement de crèdits per activitats culturals, esportives, solidàries, i de representació estudiantil.
    L'accés a la Universitat per a estudiantes que han cursat parcialment altres estudis universitaris oficials espanyols o estrangers als quals es reconeix o convalida 30 ECTS. Normativa i processos d'admissió de la Universitat Carlos III de Madrid.

Calendari: 19 de maig.

Durada: 4 hores.

Horari: de 9 a 13 hores.

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones.

Lloc: Sala de Graus ESTCE (TD 0112FR).

Professorat:

Paloma Arnáiz Tovar – Vicegerenta de Processos Acadèmics de la Universitat Carlos III de Madrid
Carmen Maté San Román – Cap de Servei – Responsable de l'Àrea Tècnica del Grup de Suport d'Aplicacions Acadèmiques de la Universitat Carlos III de Madrid

Termini d’inscripció: del 30 d’abril al 12 de maig de 2010