Estudiantat amb necessitats específiques de suport educatiu

16/05/2023 | UDD
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudiantat amb necessitats específiques de suport educatiu, degudament acreditades, derivades de les circumstàncies personals següents:  discapacitat auditiva, discapacitat visual, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, problemàtica psicològica, trastorn mental greu, trastorn de conducta, trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA), dificultats específiques d’aprenentatge, trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDAH), malaltia crònica, trastorns associats a causa orgànica o fisiològica, situacions mèdiques sobrevingudes, incapacitat temporal.

La condició de discapacitat s’acredita amb certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%

 

Problemàtiques, experiències personals

 

Problemàtica física

Problemàtica visual

Problemàtica auditiva

Malalties

TDA-H

Dislèxia

Asperger

Altres problemàtiques

Informació proporcionada per: Unitat de Diversitat i Discapacitat