Validació dels nivells d'idiomes

15/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Procediment per a sol·licitar la validació de certificats de llengües al Servei de Llengües i Terminologia (SLT)

 

 • En tots els casos, les persones interessades han de presentar el certificat que desitgen validar en el Registre General de la Universitat Jaume I.

 

 • Si el certificat és electrònic s’ha de tramitar la sol·licitud mitjançant el Registre Electrònic (sol·licitud genèrica) dirigida al Servei de Llengües i Terminologia. En el camp «Expose» s’ha d’indicar: ‘Validació de certificat de llengües’.
  • Documents que cal adjuntar:
   • Certificat electrònic que es desitja validar.

 

 • Si el certificat està en suport paper s’ha de presentar presencialment al Registre General de la Universitat Jaume I (Infocampus).
  • En la sol·licitud s’ha d’indicar:
   • Destinació: Servei de Llengües i Terminologia.
   • Assumpte: ‘Validació de certificat de llengües’.
  • Documents que cal adjuntar:
   • Certificat en suport paper que es desitja validar.
  • El Registre General és la unitat autoritzada per a confrontar el certificat.
   • Farà una còpia digital autèntica i la trametrà a l’SLT.

 

 • Finalització del procediment de validació del certificat
  • L’SLT comprovarà que el certificat es pot validar d’acord amb les taules d’equivalències de llengües de l’UJI.
  • Si el certificat és susceptible de validació, l’SLT l’incorporarà a l’expedient personal de la persona sol·licitant.
   • La persona sol·licitant rebrà un missatge en què se li informarà de la validació.
  • Si el certificat no és susceptible de validació, l’SLT contestarà en aquest sentit a la persona sol·licitant.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia