UJI

Àrea de Formació

14/12/2020 | SLT

L'Àrea de Formació (AdF) del Servei de Llengües i Terminologia ofereix, d'una banda, assessorament i formació de català, català i espanyol|LE, anglès, francès, alemany i italià. D'una altra banda, amb l'objectiu d'avaluar la competència lingüística, també convoca proves d'acreditació

Per a les activitats, pràctiques i cursos de català com a llengua pròpia i català com a llengua estrangera, així com per a les proves d'acreditació d'aquesta llengua, l'Àrea de Formació del Servei de Llengües i Terminologia (SLT) disposa de la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia