Àmbits de treball

15/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Assessorament lingüístic en valencià. Serveis de correcció i traducció de textos administratius, docents i institucionals i suport terminològic en les llengües oficials de la Universitat.
 • Assessorament en llengües estrangeres. Servei de correcció i traducció de textos administratius i institucionals en llengües estrangeres.
 • Formació en llengües. Coordinació i organització de la formació i l’acreditació en idiomes de la comunitat universitària.
 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). És un espai d’aprenentatge on es pot aprendre idiomes de manera autònoma amb el suport de recursos i d'assessoria personalitzada.
 • L'SLT ofereix suport exclusiu a òrgans universitaris com la Secretaria General.

 

A més, s'encarrega de fomentar i vetlar per l'ús del valencià i les altres llengües en totes les funcions comunicatives dels diversos àmbits de la Universitat amb les tasques següents:

 • Informar i assessorar sobre drets lingüístics.
 • Convocar ajudes i beques per a activitats de promoció del valencià i altres llengües.
 • Obtenir i difondre dades sociolingüístiques.
 • Realitzar campanyes, jornades i activitats culturals per promoure el valencià i les altres llengües d’interès per a la Universitat.
 • Dinamitzar el Voluntariat Lingüístic de la Universitat
 • Gestionar l'Observatori Lingüístic de la Universitat
 • Difondre les activitats del SLT i els serveis que ofereix.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia