Curs d’anglès "Facilitar i promoure la docència en anglès a partir de textos multimodals reals" (orals i escrits) (PDI)

18/02/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

  • Usar materials reals en el aula on s’imparteix docència en anglès
  • Adaptar / Ajustar el material en anglès a l’alumnat
  • Desenvolupar estratègies de mediació de manera efectiva
  • Promoure la comunicació en anglès a l’aula de continguts

Continguts

  • La multimodalitat con a eina de mediació
  • Tractament de materials reals per afavorir l’estudiantat en contexts de docència en anglès
  • Creació/ adaptació de materials escrits i orals per a les assignatures amb docència en anglès
  • Utilització de eines de mediació en el aula i estratègies multimodals
  • Presentacions sobre els resultats de l’experiència

Destinataris
Personal Docent i Investigador que impartisca docència en anglès amb coneixements de nivell B2 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I, i que tinga docència en anglès durant el segon semestre o tinga la oportunitat de provar les estratègies a l’aula de docència en anglès. Tindrà prioritat el PDI que participe en el Programa d’Incorporació de l’Anglès a la Docència.

Coordinació
Irma Mulet Vilar (Assessoria d’Anglès del SLT).

Durada
12 hores (8 hores presencials + 4 de treball individual amb recolzament docent).

Calendari

3 de març, de 10 h a 14 h.

2 de juny, de 9 h a 13 h.

Preu
Gratuït.
http://inscripcio.uji.es

Període de matriculació
Del 10 al 28 de febrer de 2022.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia