Curs d'atenció al públic en anglès (communicating with the public) (PAS)

03/12/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

  • Resoldre de forma correcta i fluïda les situacions comunicatives d’atenció al públic en llengua anglesa.
  • Desenvolupar processos de comprensió i d’expressió generats per aquesta activitat.

Continguts

  • Presentation about one’s own work and organisational structure.
  • Aspects of international relations including intercultural understanding.
  • Telephoning and e-mailing.
  • Negotiating. Handling social situations.
  • Dealing with enquiries and offering advice.

Destinataris

PAS d’Infocampus i serveis amb atenció al públic que tinguen coneixements coneixements de nivell B1.2 Intermediate o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I (https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/arxiuacreditacio/taulesequiv/).

Coordinació
Irma Mulet Vilar (Servei de Llengües i Terminologia).

Professorat
Mark Andrews (Servei de Llengües i Terminologia).

Durada

15 hores presencials.

Calendari

Del 17 de gener al 16 de febrer de 2022.

Gener: 17, 19, 24, 26 i 31.

Febrer: 2, 7, 9, 14 i 16.

Dies 

Dilluns i dimecres.

Horari

De 13.30 h a 15 h.

Preu

Gratuït.

Període de matriculació

Del 3 al 17 de desembre.

Avaluació
Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia