Curs d’italià A2 Elementare

31/01/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Comunicar-se en situacions senzilles i quotidianes que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal propi, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. Comprendre frases i expressions habituals relacionades amb temes pròxims (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

 

Destinataris

Persones amb coneixements de nivell A1 Principiante o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències  de la Universitat Jaume I:

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 31 de gener de 2023.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell A2.

Coordinació

María Carmen Monfort Manero (Assessoria d’Italià de l'SLT)

 

Durada

80 hores (presencials: 60 h; treball autònom: 20 h)

 

Calendari

Del 6 de febrer al 7 de juny de 2023

Febrer: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27

Març: 1, 6, 8, 20, 22, 27, 29

Abril: 3, 17, 19, 24, 26

Maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31

Juny: 5, 7

 

Dies

Dilluns i dimecres

 

Horari

De 14.30 h a 16.30 h

 

Preu

150 euros (comunitat universitària)

195 euros (AlumniSAUJI Premium)

268 euros (persones externes)

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS

 

Període de matriculació

Del 9 al 27 de gener de 2023

http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs

2 de febrer de 2023

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia