Curs de francès B2.1

13/12/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Destinataris

Persones majors de 18 anys, que tinguen acreditat el nivell B1 de francès. Prova per a qui no dispose de certificat: 31 de gener de 2023.

Coordinació

María Carmen Monfort Manero (Assessoria de Francès de l’SLT)

Durada

80 hores (Presencials: 60 h; treball autònom: 20 h)

Calendari

Del 7 de febrer al 6 de juny de 2023

Febrer: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28

Març: 2, 7, 9, 21, 23, 28, 30

Abril:  4, 18, 20, 25, 27

Maig:  2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

Juny: 1 i 6

Dies

Dimarts i dijous

Horari

De 13 h a 15 h

Preu

150 euros (comunitat universitària)

195 euros (AlumniSAUJI Premium)

268 euros (persones externes)

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació

Del 9 al 27 de gener de 2023

http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs

2 de febrer de 2023

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia