Curs A2.1 d’alemany

22/02/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Objectius

Comunicar-se en situacions senzilles i quotidianes que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal propi, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. Comprendre frases i expressions habituals i relacionades amb temes pròxims (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

 
Destinataris

Persones amb coneixements de nivell A1 principiant o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I .

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 1 de febrer de  2023.

Coordinació

Assessoria d’Alemany de l’SLT

Durada

70 hores (Presencials: 50 h; treball autònom: 20 h)

Calendari

Del 6 de febrer al 22 de maig de 2023.

Febrer: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27.

Març: 1, 6, 8, 20, 22, 27, 29.

Abril: 3, 17, 19, 24, 26.

Maig: 3, 8, 10, 15, 17 i 22.

Dies

Dilluns i dimecres.

Horari

De 13 h a 15 h.

Preu

121 euros (comunitat universitària)

155 euros (AlumniSAUJI Premium)

214 euros (persones externes)

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació

Del 9 al 27 de gener de 2023.

http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs

3 de febrer de 2023.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia