Curs d'A1 d'alemany

29/07/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Assolir la competència lingüística suficient per a satisfer, de manera senzilla, les primeres necessitats en alemany; això és, comprendre, expressar-se, interactuar i mediar, tant oralment com per escrit, d’acord amb el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

 

Destinataris

Membres de la comunitat universitària, SAUJI i persones externes majors de 18 anys.
No cal tenir cap coneixement previ d’alemany.

 

Coordinació

Assessoria d’Alemany de l’SLT (més informació: cal@uji.es)

 

Durada

90 hores (presencials: 60 h, treball autònom/CAL/grup de conversa: 30 h)

Es recomana l’assistència al Grup de conversa inicial d’alemany.

 

Calendari

Del 7 de febrer al 18 de maig de 2022

 

Febrer: 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 28

Març: 2, 4, 7, 9, 14, 16, 28, 30

Abril: 4, 6, 8, 11, 13, 25, 27

Maig: 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18

 

Dies

Dilluns i dimecres (i quatre divendres: 11 de febrer, 4 de març, 8 d’abril i 6 de maig)

 

Horari

Dilluns i dimecres i divendres, de 13 a 15 h

 

Preu

150 euros (comunitat universitària)

195 euros (Alumni SAUJI Premium)

268 euros (persones externes)

 

Període de matriculació

Del 7 de gener de 2022 al 2 de febrer de 2022

http://inscripcio.uji.es

 

Confirmació de la realització del curs

4 de febrer de 2022

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia