Curs de francès Introducció al B1 (EURUJI)

06/09/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

 

Destinataris

Estudiantat EURUJI de doble titulació de segon curs. Si hi ha places lliures, s’hi podrà inscriure la resta de la comunitat universitària. No cal acreditar cap nivell de coneixement de francès. No hi haurà prova de nivell per accedir-hi.

 

Coordinació

María Carmen Monfort Manero (Assessoria de Francès de l’SLT)

 

Durada

100 hores (presencials: 75 h; treball autònom: 25 h)

 

Calendari

Del 27 de setembre de 2022 al 18 de maig de 2023

Setembre: 27, 29

Octubre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Novembre: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Desembre:  1, 13, 15, 20

Gener: 26, 31

Febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28

Març: 2, 7, 9, 21, 23, 28, 30

Abril: 4, 18, 20, 25, 27

Maig: 2, 4, 9, 11, 16, 18

 

Dies

Dimarts i dijous

 

Horari

De 16 h a 17.30 h

 

Preu

181 euros

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

 

Període de matriculació

De l’1 d’agost al 23 de setembre de 2022

http://inscripcio.uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia