Curs de francès A1-A2 Survie (EURUJI)

06/09/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius

Comunicar-se en situacions senzilles i quotidianes que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Descriure, de manera senzilla, aspectes de l’experiència o bagatge personal propi, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. Comprendre frases i expressions habituals i relacionades amb temes pròxims (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

 

Destinataris

Estudiantat EURUJI de doble titulació de primer curs. Si hi ha places lliures, s’hi podrà inscriure la resta de la comunitat universitària. No cal acreditar cap nivell de coneixement de francès. No hi haurà prova de nivell per accedir-hi.

 

Coordinació

María Carmen Monfort Manero (Assessoria de Francès de l’SLT)

 

Durada

100 hores (presencials: 75 h; treball autònom: 25 h)

 

Calendari

Del 27 de setembre de 2022 al 18 de maig de 2023

Setembre: 27, 29

Octubre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Novembre: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Desembre:  1, 13, 15, 20

Gener: 26, 31

Febrer: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28

Març: 2, 7, 9, 21, 23, 28, 30

Abril: 4, 18, 20, 25, 27

Maig: 2, 4, 9, 11, 16, 18

 

Dies

Dimarts i dijous

 

Horari

De 16 h a 17.30 h

 

Preu

181 euros

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

 

Període de matriculació

De l’1 d’agost al 23 de setembre de 2022

http://inscripcio.uji.es

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia