Curs d’A1 d’alemany

19/07/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Assolir la competència lingüística suficient per a satisfer, de manera senzilla, les primeres necessitats en alemany; això és, comprendre, expressar-se, interactuar i mediar, tant oralment com per escrit, d’acord amb el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Destinataris
Membres de la comunitat universitària, AlumniSAUJI Premium i persones externes majors de 18 anys.
No cal tenir cap coneixement previ d’alemany.

Coordinació
Assessoria d’Alemany de l’SLT (més informació: cal@uji.es)

Durada
70 hores (Presencials: 50 h; treball autònom: 20 h)

Calendari
Del 26 de setembre al 21 de desembre de 2022.

Setembre: 26 i 28.
Octubre: 3, 5, 10, *14, 17, 19, 24 i 26.
Novembre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30.
Desembre: 5, 7, 12, 14, 19 i 21.

Dies
Dilluns i dimecres (i un divendres).

Horari
De 13 h a 15 h.

Preu
121 euros (comunitat universitària).
155 euros (AlumniSAUJI Premium).
214 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
De l’1 al 20 de setembre de 2022.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
23 de setembre de 2022.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia