Cursos de català i espanyol

22/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A. Presentació general ACE|LE

B. Condicions i inscripció | Certificats i crèdits ETCS

C. FAQ: cursos, inscripció i gestions


Equivalències de continguts dels cursos CE|LE amb altres títols oficials


Tests

AVÍS IMPORTANT. El Servei de Llengües no expedeix cap mena de document amb el resultat del test. Aquest no té valor certificatiu ni pot, per tant, validar un nivell de competència lingüística. Els resultats tenen com a objectiu fer saber a l'estudiantat el curs o nivell d'inici més adequat dins la nostra oferta de cursos. Aquests tests són similars a les proves de classificació als cursos que fa l'estudiantat després de la seua inscripció genèrica als cursos CE|LE però, en qualsevol cas, el resultat final dels quals no determina el nivell del que es parteix, sinó el nivell que s'hauria de seguir i assolir.


(a) Quadre esquemàtic de l'oferta de cursos 2023-2024 i (b) Calendari dels cursos presencials i virtuals 2023-2024


 

 

Català i espanyol|LE (2022-23)
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia