Curs virtual de català de nivell C1 Suficiència

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit. Expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat. Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell C1.

Metodologia
En els cursos virtuals, l’estudiantat realitza un aprenentatge guiat pel professorat, que posa a la seua disposició tots els materials necessaris (explicacions en PDF i en vídeo, activitats i solucionaris, tasques amb retroacció i avaluació del professorat) i pauta setmanalment el treball que cal realitzar. A més, s’aprofitaran les tutories grupals virtuals per a resoldre dubtes, fer explicacions puntuals i practicar l’expressió oral.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell B2 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (Aula Virtual + CAL virtual).

Calendari
Del 21 de febrer al 23 de maig de 2023.

Tutories i grup de conversa
Dimarts de 12 a 13 h i dijous de 16 a 17 h (connexions via Google Meet)

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
De l'1 al 13 de febrer de 2023.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
16 de febrer de 2023.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia