Curs virtual de català de nivell B2 Intermedi

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Consolidar les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell B2.

Metodologia
En els cursos virtuals, l’estudiantat realitza un aprenentatge guiat pel professorat, que posa a la seua disposició tots els materials necessaris (explicacions en PDF i en vídeo, activitats i solucionaris, tasques amb retroacció i avaluació del professorat) i pauta setmanalment el treball que cal realitzar. A més, s’aprofitaran les tutories grupals virtuals per a resoldre dubtes, fer explicacions puntuals i practicar l’expressió oral.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell B1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (Aula Virtual + CAL virtual).

Calendari
Del 20 de febrer al 24 de maig de 2023.

Tutories i grup conversa

Dilluns de 12 a 13 h i dimecres de 9 a 10 h (connexions via Google Meet).

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
De l'1 al 13 de febrer de 2023.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
16 de febrer de 2023.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia