Curs presencial intensiu de català de preparació a la prova d’acreditació de nivell C1 de la CIEACOVA

22/06/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Practicar totes les parts de l’examen, sobretot les àrees que presenten més dificultats als candidats. Treballar totes les habilitats tot realitzant pràctiques amb mostres semblants per tal de familiaritzar-se amb l’examen. 

Destinataris
Persones majors de 18 anys que tinguen un nivell proper al C1 i que vulguen preparar-se l’examen d’acreditació.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
50 hores (40 h presencials + 10 h de treball autònom).

Calendari
Del 27 de febrer al 22 de maig de 2023.

Febrer: 27.
Març: 1, 6, 8, 20, 22, 27 i 29.
Abril: 3, 5, 17, 19, 24 i 26.
Maig: 3, 8, 10, 15, 17 i 22.

Dies
Dilluns i dimecres.

Horari
De 18 a 20 h

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
102 euros (comunitat universitària).
131 euros (AlumniSAUJI Premium).
179 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
De l'1 al 13 de febrer de 2023.

http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
16 de febrer de 2023.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia