Curs presencial de català de nivell C2 Superior

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruint fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.  

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell C2.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell C1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell.


Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).


Durada
80 hores (60 h presencials + 20 h de treball autònom).


Calendari
Del 21 de febrer al 23 de maig de 2023.

Febrer: 21, 23 i 28.
Març: 2, 3, 7, 9, 10, 21, 23, 28, 30 i 31.
Abril: 4, 18, 20, 21, 25, 27 i 28.
Maig: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 10, 19 i 23.

Dies
Dimarts, dijous i alguns divendres.

Horari
de 13 a 15 h


Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).


Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.


Període de matriculació
De l’1 al 13 de febrer de 2023.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
16 de febrer de 2023.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia