Curs virtual de català de nivell C2 Superior

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruint fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.  

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell C2.

Metodologia
En els cursos virtuals, l’estudiantat realitza un aprenentatge guiat pel professorat, que posa a la seua disposició tots els materials necessaris (explicacions en PDF i en vídeo, activitats i solucionaris, tasques amb retroacció i avaluació del professorat) i pauta setmanalment el treball que cal realitzar. A més, s’aprofitaran les tutories grupals virtuals per a resoldre dubtes, fer explicacions puntuals i practicar l’expressió oral.


Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell C1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I.

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 19 de setembre de 2022.


Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).


Durada
80 hores (Aula Virtual + CAL virtual).


Calendari
Del 21 de setembre de 2022 a l'11 de gener de 2023.

Tutories i grup conversa
Dilluns de 12 a 13 h i dimecres de 16 a 17 h (connexions via Google Meet).


Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).


Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.


Període de matriculació
Del 29 d'agost al 16 de setembre de 2022.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
19 de setembre de 2022.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia