Curs virtual intensiu de català de preparació a la prova d’acreditació de nivell C1 de la CIEACOVA

22/06/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Practicar totes les parts de l’examen, sobretot les àrees que presenten més dificultats als candidats. Treballar totes les habilitats tot realitzant pràctiques amb mostres semblants per tal de familiaritzar-se amb l’examen.  

Metodologia
En els cursos virtuals, l’estudiantat realitza un aprenentatge guiat pel professorat, que posa a la seua disposició tots els materials necessaris (explicacions en PDF i en vídeo, activitats i solucionaris, tasques amb retroacció i avaluació del professorat) i pauta setmanalment el treball que cal realitzar. A més, s’aprofitaran les tutories grupals virtuals per a resoldre dubtes, fer explicacions puntuals i practicar l’expressió oral.

Destinataris
Persones majors de 18 anys que tinguen un nivell proper al C1 i que vulguen preparar-se l’examen d’acreditació. 


Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).


Durada
50 hores (40 h Aula Virtual + 10 h CAL virtual).


Calendari
De l'11 d’octubre a l'11 de gener de 2023.

Tutories i grup conversa
Dilluns de 19 a 20 h i dimecres de 9 a 10 h (connexions via Google Meet).


Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
102 euros (comunitat universitària).
131 euros (AlumniSAUJI Premium).
179 euros (persones externes).


Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.


Període de matriculació
Del 19 de setembre a l'1 d’octubre de 2022.
http://inscripcio.uji.es
 

 

Confirmació de la realització del curs
6 d’octubre de 2022.
 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia