Curs presencial de català de nivell C2 Superior

01/06/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectius
Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Amb el certificat d’aprofitament d’aquest curs, s’aconsegueix l’acreditació interna del nivell C2.

Destinataris
Persones que acrediten coneixements de nivell C1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 19 de setembre de 2022.

Coordinació
Maria Josep Soldevila Blasco (Assessoria de Català SLT).

Durada
80 hores (60 presencials + 20 h de treball autònom).


Calendari
Del 22 de setembre de 2022 al 10 de gener de 2023.

Setembre: 22, 27, 29 i 30.
Octubre: 4, 6, 11, 13, 14, 18, 20, 25 i 27.
Novembre: 3, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 24 i 29.
Desembre: 1, 13, 15, 16,  20 i 22.
Gener: 10. 

Dies
Dimarts, dijous i alguns divendres.

Horari
De 13 h a 15 h
 

Preu (no hi inclou la prova d’acreditació de la CIEACOVA)
150 euros (comunitat universitària).
195 euros (AlumniSAUJI Premium).
268 euros (persones externes).

Aquest curs tindrà reconeguts 2 crèdits ECTS.

Període de matriculació
Del 29 d'agost al 16 de setembre de 2022.
http://inscripcio.uji.es

Confirmació de la realització del curs
19 de setembre de 2022.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia